Ostatní rehabilitační metody

  • DNS dle Koláře(dynamická neuromuskolární stabilizace)
  • SRT (synergická reflexní terapie)
  • PANat dlahy
  • Měkké a mobilizační techniky
  • CST(craniosacrální terapie)