Terapeutický komplex vycházející z vývojové kineziologie novorozence. Motorický pohybový komplex je vrozený, geneticky determinovaný v CNS, zrající během vývoje dítěte.
Vojtova metoda využívá ve své podstatě umělé motorické modely, kterými lze patologický vývoj jak v obsahu kvantitativním, tak i kvalitativním ovlivnit, přemostit, patologické projevy redukovat.
Ve své diagnostice využívá vyšetření motorického vývoje dítěte v závislosti na věku, stémů reflexologických, polohových testů.
Terapie samotná se odvíjí od tíže změn CNS, schopnostech dítěte v regulaci patologie, je i metodou vyšetřovací.


Indikace

  • poporodní traumata, plod koncem pánevním, vrozené vývojové vady
  • neurologické změny CNS, vrozené genetické vady
  • riziková těhotenství, vícečetná těhotenství, komplikovaný porod
  • předčasný porod
  • veškerá neurologická onemocnění, postoperační stavy, ortopedické vady……..

Kontraindikace

  • akutní fáze onemocnění
  • horečka nad 38st. C
  • postvakcinační období až 10 dnů po aplikaci očkovací dávky………

Vojtova metoda je aplikovatelná od narození až do pozdního věku. Nevyužívá aktivní spolupráce, nýbrž reakce jsou provokovatelné reflexologicky využtím poloh, aktivačních zon hlavních, vedlejších.
Konkretně sleduje segmentální reakce v závislosti na globálním projevu motoriky, ovlivňuje provokované reakce zařazené do globálního motorického spontánního i nevědomě řízeného projevu, změny zařazuje do motoriky dítěte, dospělého.
Zcela jasně dává důraz na projev motorický ve své kvantitě, tak i kvalitě.

Doporučená literatura pro rodiče: „Dítě ve Vojtově terapii“   Heidi Orth