Rehabilitační metody

Vojtova reflexní lokomoce

Terapeutický komplex vycházející z vývojové kineziologie novorozence. Motorický pohybový komplex je vrozený, geneticky determinovaný v CNS, zrající během vývoje dítěte.Vojtova metoda využívá ve své podstatě umělé motorické modely, kterými lze patologický vývoj jak v obsahu kvantitativním, tak i kvalitativním ovlivnit, přemostit, patologické projevy redukovat.Ve své diagnostice využívá vyšetření motorického vývoje dítěte v závislosti na věku, stémů reflexologických, polohových testů.Terapie samotná se odvíjí od tíže změn CNS, schopnostech dítěte v regulaci patologie, je i m